vuosilomalaki

Aihelista

15 § Vuosilomapalkan maksaminen

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan maksaa työsuhteessa tavanmukaisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä.

Lomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Jos loma pidetään osissa, sitä vastaava osa lomapalkasta on maksettava ennen kunkin osan alkamista.

Enintään kuuden päivän lomapalkka voidaan maksaa tavallisena palkkapäivänä. Esimerkiksi talvilomapalkkaa ei tarvitse maksaa ennen talviloman alkua. Työehtosopimuksessa on saatettu sopia maksuajasta toisin (ks. oma työehtosopimus).

Tavallisesti työntekijän palkka maksetaan pankkiin. Vuosilomapalkan on tällöin oltava työntekijän nostettavissa lomaa edeltävänä pankkipäivänä (ks. TSL 2:16).

Lomapalkan viivästyessä työntekijällä on oikeus korkolain (633/1982) mukaiseen korkoon.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon