vuosilomalaki

Aihelista

13 § Palvelurahoihin perustuva vuosilomapalkka

Jos vastike työstä on sovittu suoritettavaksi osaksi tai kokonaan yleisöltä saatavilla palvelurahoilla, nämä otetaan huomioon vuosiloma- ja säästövapaan palkkaa sekä lomakorvausta laskettaessa. Palvelurahoista maksettava lomapalkka lasketaan 9–12 §:ssä säädetyllä tavalla.

Säännöstä sovelletaan työntekijöihin, jotka sopimuksen mukaan saavat palkkansa joko kokonaan tai osaksi yleisöltä saatavina palvelurahoina. Palvelurahat otetaan huomioon paitsi lomapalkkaa myös säästövapaan palkkaa ja lomakorvausta laskettaessa.

Työntekijän, jonka palkka koostuu osaksi tai kokonaan yleisöltä saatavista palvelurahoista, lomapalkka maksetaan seuraavasti:

  • 14 päivän ansaintasäännön piiriin kuuluvan työntekijän palkka on kuukausipalkka. Palvelurahojen osuus lomapalkasta määräytyy vuosilomalain 10 §:n mukaan.
  • 14 päivän säännön piiriin kuuluvan työntekijän palkka on tuntipalkka. Palvelurahojen osuus lomapalkasta määräytyy vuosilomalain 11 §:n mukaan.
  • työntekijään sovelletaan 35 tunnin sääntöä ja hänen palkkansa muodostuu kokonaan palvelurahoista. Lomapalkka määräytyy prosentuaalisesti vuosilomalain 12 §:n mukaan.

Työehtosopimuksissa saattaa olla määräyksiä palvelurahoihin perustuvasta vuosilomapalkasta (ks. oma työehtosopimus).

Laskentakaava lomapalkka

Lomaraha/lomaltapaluuraha

Työntekijän oikeus lomarahaan/lomaltapaluurahaan määräytyy työehtosopimuksen perusteella (ks. oma työehtosopimus). Oikeus lomarahaan voi perustua myös työpaikalla noudatettuun käytäntöön.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon