vuosilomalaki

Aihelista

14 § Lomapalkan laskentasäännön määräytyminen

Lomapalkan laskentatapa määräytyy 10–12 §:n mukaan sen perusteella, mitä palkkaustapaa työntekijään sovellettiin lomanmääräytymisvuoden päättyessä.

Jos työntekijä on ennen loman alkua kuukausipalkkainen, työnantaja ja työntekijä saavat 1 momentin estämättä sopia, että lomapalkka lasketaan kunkin loman ajalta hänelle muutoin maksettavan kuukausipalkan mukaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Jos työntekijä on osan lomanmääräytymisvuodesta ansainnut lomaa 6 §:n mukaan ja osan vuotta kuulunut 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun vapaan piiriin, loman ja vapaan ajalta määräytyvä palkka ja lomakorvaus lasketaan kultakin jaksolta erikseen.

Työntekijän työaika ja palkkaustapa saattavat muuttua kesken lomanmääräytymisvuoden esimerkiksi seuraavasti:

  • työntekijä on lomanmääräytymisvuoden päättyessä (31.3) ollut tuntipalkkainen mutta ennen loman alkua siirtynyt kuukausipalkkaiseksi tai
  • työntekijä on osan lomanmääräytymisvuodesta (1.4.–31.3.) ansainnut lomaa joko 14 päivän tai 35 tunnin ansaintasäännön perusteella (ks. vuosilomalain 6 §) ja osan vuotta häneen sovelletaan vuosilomalain 8 §:n 1 momentin vapaajärjestelmää.

Lomapalkka lasketaan vuosilomalain 10–12 §:n mukaan sen perusteella, mitä palkkaustapaa työntekijään sovelletaan lomanmääräytymisvuoden (31.3) päättyessä. Jos työntekijä on ennen loman alkamista ollut kuukausipalkkainen, työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että lomapalkka lasketaan kunkin loman ajalta työntekijälle muutoin maksettavan kuukausipalkan mukaan. Sopimus pitää tehdä kirjallisesti ja liittää osaksi vuosilomakirjanpitoa.

Jos työntekijä on osan lomanmääräytymisvuodesta ansainnut lomaa vuosilomalain 6 §:n mukaan ja osaan vuotta häneen sovelletaan vuosilomalain 8 §:n 1 momentin säännöksiä, loman ja vapaan ajalta määräytyvä palkka ja lomakorvaus lasketaan kultakin jaksolta erikseen.

Työehtosopimuksessa on saatettu sopia toisin (ks. oma työehtosopimus).

Päivitetty 25.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon