vuosilomalaki

Aihelista

18 § Sopimus vuosilomaetuuksien siirtämisestä

Sopiessaan ennen työsuhteen päättymistä uudesta työsuhteesta työnantaja ja työntekijä saavat sopia siitä, että työntekijän ennen työsuhteen päättymistä kertyneet vuosilomaetuudet siirretään annettaviksi seuraavam työsuhteen aikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Työntekijän työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät maksettaviksi työsuhteen päättyessä. Myös vuosilomakorvaus on palkkasaatava, joka pitää maksaa työsuhteen päättyessä.

Jos työnantaja ja työntekijä ennen työsuhteen päättymistä sopivat uudesta työsuhteesta, he voivat samalla sopia, että kertyneet vuosilomaetuudet annetaan seuraavan työsuhteen aikana. Työsuhteet voivat seurata toisiaan välittömästi tai jatkua lyhytaikaisen keskeytyksen jälkeen (ks. TSL 1:5). Säännöstä voidaan soveltaa myös silloin, kun työnantaja ja työntekijä määräaikaisen työsuhteen jälkeen sopivat toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen jälkeen määräaikaisesta työsuhteesta.

Vuosilomaetuuksilla tarkoitetaan sekä oikeutta lomaan että lomakorvaukseen. Siirrettävät vuosilomaetuudet ovat voineet kertyä kahdesta tai useammasta työsuhteesta.

Vuosiloman siirtäminen edellyttää sopimista. Kumpikaan osapuoli ei näin ollen voi yksipuolisesti päättää vuosilomaetuuksien siirrosta. Sopimus siirrosta on tehtävä kirjallisesti.

Siirretyt vuosilomat pidetään lomakautena työnantajan määräämänä ajankohtana tai yhteisesti sovittaessa myöhemmin.

Jos sopimus loman siirtämisestä on tehty, mutta uutta työsopimusta ei osapuolten välillä synnykään, kertyneet vuosilomat maksetaan työntekijän vaatiessa.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon