vuosilomalaki

Aihelista

31 § Yleissitovan työehtosopimuksen laista poikkeavat määräykset

Työnantaja, jonka on noudatettava työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettua yleissitovaa työehtosopimusta, saa noudattaa sen soveltamisalalla myös työehtosopimuksen tämän lain 30 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä, jos määräyksen soveltaminen ei edellytä paikallista sopimista. Tällöin sovelletaan myös, mitä  30 §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä säädetään.

Järjestäytymätön (työnantajaliittoon kuulumaton) työnantaja, jonka on noudatettava työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettua yleissitovaa työehtosopimusta, saa noudattaa vuosilomalain 30 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä silloin, kun työehtosopimusmääräysten soveltaminen ei edellytä paikallista sopimista. Järjestäytymättömällä työnantajalla ei siis ole oikeutta tehdä vuosilomalain 30 §:ssä luetelluista asioista huonompaa sopimusta, jos soveltaminen edellyttää, että asiasta sovitaan paikallisesti (ks. paikallisen sopimuksen tekemisestä oma työehtosopimus).

Yleissitovat työehtosopimukset ovat www.finlex.fi/viranomaiset/työehtosopimukset.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon