vuosilomalaki

Aihelista

37 § Valvonta

Työsuojeluviranomaiset valvovat tämän lain noudattamista.

Työsuojeluviranomaiset valvovat vuosilomalain noudattamista. Työsuojeluviranomaisten toimintaa johtaa sosiaali- ja terveysministeriö. Paikallistasolla lain valvonnasta vastaavat työsuojelupiirin (AVI) tarkastajat (www.tyosuojelu.fi).

Työsuojeluviranomaiset opastavat työnantajia ja työntekijöitä työsuhdeasioissa. Työntekijän kannattaa kuitenkin ensisijaisesti ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun tai omaan ammattiliittoon.

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon