vuosilomalaki

Aihelista

35 § Nähtävänäpito

Työnantajan on pidettävä tämä laki ja sen nojalla tehdyt sopimukset työntekijöiden vapaasti saatavilla työpaikalla.

Työnantajan on pidettävä vuosilomalaki ja sen perusteella tehdyt sopimukset työntekijöiden saatavilla työpaikalla. Sopimuksilla tarkoitetaan esimerkiksi työehtosopimusta, jolla on poikettu vuosilomalain säännöksistä.

Työnantaja täyttää velvollisuutensa asettamalla lakitekstin ja sopimukset paikkaan, jonne kaikilla työntekijöillä on esteetön pääsy. Vuosilomalain esitöiden mukaan (HE 238/2004) esimerkiksi työpaikan sisäinen tietoverkko tai Internet riittää, kunhan kaikki työntekijät tosiasiallisesti voivat ja osaavat käyttää tietokonetta työpaikalla. Vuosilomalaki (kuten muukin ajantasainen lainsäädäntö) on internetissä osoitteessa www.finlex.fi

Nähtävänäpitoa koskevan velvollisuuden laiminlyönti on rangaistava teko (ks. vuosilomalain 38 §).

Päivitetty 13.05.2020

Jaa

facebook icon
twitter icon