vuosilomalaki

Aihelista

Vuosilomaopas

Tämä on Ammattiliitto Pron, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja sen jäsenliittojen laatima vuosilomalakia käsittelevä verkko-opas.

Opas on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuosilomalaista ja sen tulkinnasta.

Työntekijän oikeus vuosilomaetuuksiin perustuu vuosilomalakiin. Laki on tullut voimaan 1. tammikuuta 2005 (162/2005) ja perustuu hallituksen esitykseen HE 238/2004. Vuosilomaetuuksista löytyy yleensä määräyksiä myös alan työehtosopimuksessa (yleissitovat työehtosopimukset: www.finlex.fi).

Työpaikalla voidaan noudattaa työntekijän osalta lakia tai työehtosopimusta edullisempaa käytäntöä. Tämän vuoksi on aina tarkistettava, mitä työehtosopimuksessa on sovittu vuosilomasta tai onko työpaikalla käytössä työntekijälle edullisempi käytäntö.

Työpaikalla noudatettavasta työehtosopimuksesta ja sen tulkinnasta voit kysyä luottamusmieheltäsi tai ammattiliitosta. Luottamusmies tuntee työpaikan käytännöt. Myös henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta tuntevat talokohtaiset käytännöt.

Oppaan neuvot ovat yleisiä. Kullakin tapauksella on erityispiirteensä, joten ensin on hyvä pyytää luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua selvittämään asia.

Ammattiliitot auttavat yleensä vain jäseniään. Kannattaa olla ammattiliiton jäsen.

Oppaan ovat laatineet Jukka Heikkerö, Liisa Aro, Karoliina Huovila, Raija KariLottaliina Lehtinen, Anu-Tuija Lehto, Sini MaijalaJuhani Rantinoja, Annemarje Salonen, Teija Sinisalo, Patrik Stenholm ja Päivikki Uimonen. Teknisestä toteutuksesta vastaa Ammattiliitto Pro.

Tekstiä lainatessa on mainittava lähde.

Kommentit voi lähettää SAK:hon Anu-Tuija Lehdolle (anu-tuija.lehto@sak.fi) tai Prohon Päivikki Uimoselle (paivikki.uimonen@proliitto.fi).

Tämä opas on päivitetty kokonaisuudessaan 20.12.2021.

Päivitetty 23.03.2023

Jaa

facebook icon
twitter icon