37 § Valvonta

Työsuojeluviranomaiset valvovat tämän lain noudattamista.

Työsuojeluviranomaiset valvovat vuosilomalain noudattamista. Työsuojeluviranomaisten toimintaa johtaa sosiaali- ja terveysministeriö. Paikallistasolla lain valvonnasta vastaavat työsuojelupiirin (AVI) tarkastajat (www.tyosuojelu.fi).

Työsuojeluviranomaiset opastavat työnantajia ja työntekijöitä työsuhdeasioissa. Työntekijän kannattaa kuitenkin ensisijaisesti ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun tai omaan ammattiliittoon.

 

Päivitetty 9.6.2017